Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bilanse za 2021 r.

Bilans Gminy Pabianice na dzień 31.12.2021 r.

Bilans Urzędu Gminy w Pabianicach na dzień 31.12.2021 r.

Bilans Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2021 r.

Bilans Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach na dzień 31.12.2021 r.

Bilans Szkoły Podstawowej w Bychlewie na dzień 31.12.2021 r.

Bilans Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach na dzień 31.12.2021 r.

Bilans Szkoły Podstawowej w Petrykozach na dzień 31.12.2021 r.

Bilans Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na dzień 31.12.2020 r.

Wersja XML