Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr LX/398/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) art. 19b oraz 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pozarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940, 2490) oraz art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie środków finansowych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na dofinansowanie zadania pn.: "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia", z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.
§ 2. Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Pabianice a Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Jerzy Błoch

 

PDF   Uchwała Nr LX/398/2022 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-03-2022 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.pdf

PDFUchwała LX/398/2022 - protokół głosowania
 

Wersja XML