Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PO.ZUZ.5.4210.1.2022.MB - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną

PDFObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu PO.ZUZ.5.4210.1.2022.MB o decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną

Wersja XML