Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.12.06 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2022 roku.

Numer referencyjny: OKS.271.3.2021

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawy
Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2022 roku

Termin składania ofert: 2021-12-14 10:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu
DOCXSpecyfikacja Warunków Zamówienia
DOCXID i Link do postępowania

PDFInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania
 

Wersja XML