Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.10.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna odbędzie posiedzenie w formie on-line dnia 27 października 2021 r. o godz. 9:30.

 

Tematyka posiedzenia:

Kontrola ściągalności opłat za odbiór odpadów komunalnych, podatków oraz wodę i kanalizację. (kontrola za rok 2020)

Wersja XML