Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.10.13 - Porządek obrad LIII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad LIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice w dniu 13 października 2021 r. o godz. 10:00 w formie online

 1. Otwarcie obrad LIII sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 rok.
 4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
 5. Komunikaty i sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad sesji.
Wersja XML