Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.09.09 - Zebranie sołectwa Petrykozy i Petrykozy-Osiedle

Sołtys wsi Petrykozy, Petrykozy-Osiedle niniejszym zaprasza mieszkańców wsi Petrykozy i Petrykozy-Osiedle, na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 9 września 2021 r. (czwartek) o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o godz. 18:30 w drugim terminie w świetlicy wiejskiej w Petrykozach z następującym porządkiem:

  1. Rozdysponowanie funduszu sołeckiego na 2022 r
  2. Sprawy różne.
Wersja XML