Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.08.11 - Porządek obrad L sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad L sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice w dniu 11 sierpnia   2021 r. o godz. 9:30, online

 1. Otwarcie obrad L sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad. 
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2022 r. 
 4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
 5. Komunikaty i sprawy różne. 
 6. Zamknięcie obrad sesji. 
Wersja XML