Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚN.6220.02.06.2021 - Decyzja nr 2/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko

PDFDecyzja nr 2/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
PDFZałącznik do decyzji nr 2/2021 r., znak OŚN.6220.02.06.2021 Charakterystyka przedsięwzięcia
 

Wersja XML