Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.03.03 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. dróg

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY W PABIANICACH
ul. Torowa 21 95-200 Pabianice

stanowisko - inspektor ds. dróg

Wójt Gminy Pabianice informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. dróg w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ogłoszony w dniu 18 lutego 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pabianicach i na tablicy informacyjnej Urzędu, nie został rozstrzygnięty, ponieważ żaden z kandydatów przystępujących do konkursu nie spełnił wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, pok. 18 w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Pabianice, dnia 03.03.2021 r.

Wójt Gminy Pabianice
Marcin Wieczorek

Wersja XML