Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2021.02.22 - Porządek obrad XLI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XLI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice w dniu 22 lutego 2021 r. o godz. 11:00 – sesja online

 1. Otwarcie obrad XLI sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r. – Uchwała Nr XLI/A/2021
  2. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r – Uchwała Nr XLI/B/2021
 4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
 5. Komunikaty i sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad sesji.
Wersja XML