Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane przestrzenne

WYKAZ STUDIUM I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PABIANICE

Wersja poglądowa aktów planistycznych dostępna jest również pod adresem: http://pabianice.e-mapa.net/ (Prezentowane w serwisie informacje o studium oraz planach zagospodarowania przestrzennego mają wyłącznie charakter poglądowy i nie mogą być dokumentem w rozumieniu przepisów prawa. Dane zawarte w serwisie oraz wygenerowane na podstawie systemu wydruki nie stanowią treści oficjalnej i nie mogą być stosowane w postępowaniach administracyjnych. Udostępnione w serwisie dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Generowane treści graficzne (mapy) mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności, szczegółowości oraz wpasowania wynikający m.in. z błędów kalibracji rastrów map analogowych wykonanych w różnych układach współrzędnych).

 

Nr planu APP/GML GeoTIFF Nr uchwały
00 0000_studium.gml 0000_Studium_Kierunki_2021.tif
0000_Studium_Uwarunkowania_2021.tif
XLIII/290/2021
37 0037_v01.gml 0037_p01_v02.tif XLII/280/2021
38 0038_v01.gml 0038_p01_v01.tif
0038_p02_v01.tif
0038_p03_v01.tif
XLII/281/2021
39 0039_v01.gml 0039_p01_v01.tif LII/340/2021
40 0040_v01.gml 0040_p01_v01.tif
0040_p02_v01.tif
0040_p03_v01.tif
0040_p04a_v01.tif
0040_p04b_v01.tif
LII/341/2021

 

Wersja XML