Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚN.6220.05.07.2020 - Decyzja nr 6/2020

PDFOŚN.6220.05.07.2020 - Decyzja nr 6/2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
PDFOŚN.6220.05.07.2020 - Załącznik Do decyzji nr 6/2020 - Charakterystyka przedsięwzięcia
JPEGOŚN.6220.05.07.2020 - Załącznik graficzny
 

Wersja XML