Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020.12.07 - Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice w dniu 7 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 – sesja online

 1. Otwarcie obrad XXXVIII sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXVIII/A/2020
  2. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – Uchwała Nr XXXVIII/B/2020
 4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
 5. Komunikaty i sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad sesji.
Wersja XML