Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020.11.23 - Zawiadomienie o wynikach wyboru Brokera Ubezpieczeniowego

Pabianice, dnia 23.11.2020 r.

ZAWIADOMIENIE
- o wynikach wyboru Brokera Ubezpieczeniowego

Gmina Pabianice informuje, o wynikach przeprowadzonego konkursu na wybór Brokera Ubezpieczeniowego – świadczącego usługi w zakresie ubezpieczenia mienia, pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Gminy Pabianice oraz jej jednostek organizacyjnych.

W toku ogłoszonego Konkursu uzyskano 6 ofert, z których po ocenieniu zgodnie z przyjętym Kryterium do tego Konkursu, wybrana została oferta złożona przez:

Wymieniona powyżej oferta złożona została prawidłowo, w wyznaczonym terminie, spełniała wszystkie warunki udziału w Konkursie i zdobyła 98 pkt. na 100 pkt. (możliwych do zdobycia). Wójt Gminy Pabianice

/-/ Marcin Wieczorek

Wersja XML