Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Pabianice w 2021 r.

Budżet na 2021 r. (uchwalony)

PDF   Uchwała Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok.pdf

PDF   Uchwała Nr XXXIX/264/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024.

PDFUchwała Nr I/1/2021SkładuOrzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2021 rokuw sprawie opinii dotyczącejprawidłowości planowanej kwoty długujednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętychzobowiązań oraz opinii dotyczącejmożliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Pabianice

PDFInformacja Wójta Gminy Pabianice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2021 roku
PDFInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice za I półrocze 2021 roku
PDFUchwała nr I/104/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 września 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2021 r.
 


 

Projekt budżetu na 2021 r.

PDFProjekt budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok.
PDFCzęść opisowa do projektu budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok
PDFProjekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021

PDFUchwała Nr I/154/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Pabianice
PDFUchwała Nr I /155/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2021 rok
 

 

Wersja XML