Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020.11.03 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami działka nr ewid. 662/1; 661/15

Gmina Pabianice: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko, wraz z odejściami działka nr ewid. 662/1; 661/15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Numer referencyjny: OŚN.271.3.2020

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
PDFZałączniki od nr 1 do nr 5 do SIWZ - formularz oferty i oświadczenia
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy powierzenia danych
ZIPZałącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa i techniczna

PDFOdpowiedź na zapytania do SIWZ z 6.11.2020 (1)

PDFProfile sieci

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania
 

Wersja XML