Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020.07.09 - Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Pabianice

Porządek obrad XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice w dniu 9 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach

 1. Otwarcie obrad XXXI sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 r. – Uchwała Nr XXXI/A/2020
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024 - Uchwała Nr XXXI/B/2020
 4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
 5. Komunikaty i sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad sesji.
Wersja XML