Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2019

Oświadczenia majątkowe Wójta, Sekretarza oraz pracowników wydających decyzje w imieniu Wójta Gminy za rok 2019 składane do 30.04.2020 r.

Wersja XML