Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020.03.12 - Informacja o zmianie treści otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.

 

Informacja Wójta Gminy Pabianice

o zmianie treści otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.

 

W otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku, ogłoszonego 27 lutego 2020 r. zmianie ulegają następujące zapisy ogłoszenia.

Zmienione punkty otrzymują brzmienie:

1. w pkt III. 1. Termin realizacji zadania zawierać musi się w przedziale czasowym od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

2. w pkt. IV.1. Oferty na realizację zadania powinny wpłynąć w formie pisemnej najpóźniej do dnia 30 marca 2020 roku – do sekretariatu Urzędu Gminy w Pabianicach, Pabianice ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, pokój 1, do godziny 16.00

3. w pkt. V.1. Oferty zostaną otwarte najpóźniej do do dnia 3 kwietnia 2020 r, przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Pabianice.

4. w pkt. V.13. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Wójt Gminy Pabianice do dnia 6 kwietnia 2020 r.

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

Wersja XML