Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OŚN.6220.02.07.2020 - Decyzja nr 02/2020

PDFDECYZJA nr 2/2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
PDFZałącznik do decyzji nr 2/2020 r. znak OŚN.6220.02.07.2020 - Charakterystyka przedsięwzięcia
 

Wersja XML