Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na spotkanie podsumowujące współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/14/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”, Wójt Gminy Pabianice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pabianice, na spotkanie podsumowujące ocenę realizacji  w/w programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 23 marca 2020 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.

Wersja XML