Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 17, tel. 42 213 96 60 wew. 124

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych (Stanowisko ds. oświaty)

Formularze:

 

Wersja XML