Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 6, tel. 42 213 96 60 wew. 132

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych (Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych).


Opłaty:
Opłat nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie - "od ręki". W przypadku nie spełnienia przesłanek do zameldowania - do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie zameldowania.

Dokumenty

Formularze:


Formularz zgłoszenia meldunkowego jest obowiązkowy.
Osoba, która się zameldowała otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

 

 

Wersja XML