Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaświadczenie w sprawie rewitalizacji

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 11, tel. 42 213 96 60 wew. 123

Referat Dróg i Planowania Przestrzennego (Stanowisko ds. planowania przestrzennego).

 

Zaświadczenie może być potrzebne przy sprzedaży nieruchomości. Wójt Gminy Pabianice informuje, że Rada Gminy Pabianice nie podejmowała uchwały w sprawie gminnego programu rewitalizacji wobec czego na terenie gminy Pabianice nie wyznaczono obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Sposób załatwiania sprawy:

Sprawę można załatwić składając wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice lub przesyłając wniosek pocztą. Do wniosku powinieneś załączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.
Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić dodatkowo 17 zł.
Opłaty możesz dokonać w kasie urzędu lub na konto urzędu gminy. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. 

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie otrzymasz zgodnie z KPA nie później niż w terminie 7 dni.

Formularze:

Wersja XML