Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości/wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 22, tel. 42 213 96 60 

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (Stanowisko d/s gospodarki gruntami)

Podstawa prawna:

Opłaty:

na podstawie art.4 ustawy "o opłatach skarbowych " z dnia 16.11.2006

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni od daty wpływu wniosku.

Dokumenty

Formularze:

 

Wersja XML