Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zatwierdzenie projektu podziału działki

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 22, tel. 42 213 96 60

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (Stanowisko d/s gospodarki gruntami).

Podstawa prawna:


Opłaty:
brak opłat

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od daty wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki.

Dokumenty

 

Formularze:

Wersja XML