Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 16, tel. 42 213 96 60

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościam (Stanowisko d/s gospodarki odpadami)

Opłaty:
Opłata skarbowa: 107 zł

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od daty wpływu wniosku.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Uwagi:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych powinien zawierać:

Dokumenty

Formularze:

Wersja XML