Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 22, tel. 42 213 96 60  wew. 136

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościam (Stanowisko d/s ochrony środowiska i leśnictwa)

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego


Opłaty:
brak opłat

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni od daty wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dokumenty

Formularze:

 

Wersja XML