Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. nr 22, tel. 42 213 96 60  wew. 145

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościam (Stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej)

Przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na druku CEID-1 oraz załącznikach: CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB. składając wymienione druku dokonuje jednocześnie zgłoszenia do: Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON, do Urzędu Skarbowego oraz do ZUS-u


UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.

Załączniki:

PDFFormularz CEIDG-1

PDFZałącznik CEIDG-MW
PDFZałącznik CEIDG-PN
PDFZałącznik CEIDG-POPR
PDFZałącznik CEIDG-RB
PDFZałącznik CEIDG-RD
PDFZałącznik CEIDG-SC
PDFZałącznik CEIDG-ZS
 

PDFInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG

PDFInstrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
 

Wersja XML