Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

PDF   Uchwała Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia Wiloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024
PDFUchwała Nr XXIII/177/2020 - protokół głosowania
 

Wersja XML