Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020.01.24 - Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Pabianice

24 stycznia 2020 r. o godz. 10:00, w Urzędzie Gminy w Pabianicach, odbędą się obrady XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXIV sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2020 rok
 4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
 5. Komunikaty i sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad sesji.
Wersja XML