Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PABIANICE

Wersja elektroniczna planów zagospodarowania, jest dostępna również pod adresem: http://pabianice.e-mapa.net/   (Prezentowane w serwisie informacje o planach zagospodarowania przestrzennego mają wyłącznie charakter poglądowy i nie mogą być dokumentem w rozumieniu przepisów prawa. Informację zawarte w serwisie „System Informacji Przestrzennej Gminy Pabianice” oraz wygenerowane na podstawie systemu wydruki nie stanowią treści oficjalnej i nie mogą być stosowane w postępowaniach administracyjnych. Udostępnione w serwisie dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej. Generowane treści graficzne (mapy) mogą posiadać zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości).

 1. PDF   Uchwała Nr XX/166/1996 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-11-1996 w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice - dla obszaru Pawlikowice, Piątkowisko, Szynkielew
 2. PDF   Uchwała Nr III/15/1998 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-1998 zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice - dla obszaru Okołowice, Porszewice 
 3. PDF   Uchwała Nr VIII/63/1999 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-06-1999 o zmianie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice - dla obszaru Bychlew, Jadwinin, Janowice, Pawlikowice, Rydzyny
 4. PDF   Uchwała Nr XX/188/2000 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-10-2000 zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice w części obejmującej obszar działki 102/2 we wsi Porszewice - dla obszaru Porszewice
 5. PDF   Uchwała Nr XXV/230/2001 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-04-2001 zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice - dla obszaru Hermanów
 6. PDF   Uchwała Nr XXXI/285/2001 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2001 o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice - dla obszaru Rydzyny
 7. PDF   Uchwała Nr XXXI/286/2001 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2001 w sprawie zmiany miejscowego plamu ogółnego zagospodarowania działki o numerze ewidencyjnym 126/2, położonej we wsi Porszewice - dla obszaru Porszewice
 8. PDF   Uchwała Nr XXXIV/311/2002 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-04-2002 o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla działki nr 316 położonej w miejscowości Rydzyny - dla obszaru Rydzyny
 9. PDF   Uchwała Nr XXXIV/312/2002 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-04-2002 o zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla działek położonych w miejscowości Pawlikowice II - dla obszaru Pawlikowice
 10. PDF   Uchwała Nr XX/134/2004 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-04-2004 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice - dla obszaru obszar gminy Pabianice 
 11. PDF   Uchwała Nr XLIX/405/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-04-2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko
 12. PDF   Uchwała Nr XLIX/406/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-04-2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Kudrowice
 13. PDF   Uchwała Nr XLIX/407/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-04-2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Pawlikowice
 14. PDF   Uchwała Nr LIV/461/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Kudrowice
 15. PDF   Uchwała Nr LIV/462/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew
 16. PDF   Uchwała Nr XIV/139/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-11-2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Porszewice
 17. PDF   Uchwała Nr XVII/158/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Bychlew
 18. PDF   Uchwała Nr XVII/159/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Konin
 19. PDF   Uchwała Nr XVII/160/2015 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko
 20. PDF   Uchwała Nr XXIX/246/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Świątniki
 21. PDF   Uchwała Nr XXIX/247/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-09-2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Bychlew
 22. PDF   Uchwała Nr XXXI/281/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Porszewice
 23. PDF   Uchwała Nr XXXVIII/341/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-04-2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew
 24. PDF   Uchwała Nr XLVII/435/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-11-2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Bychlew
 25. PDF   Uchwała Nr XLVII/436/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-11-2017 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew
 26. PDF   Uchwała Nr LII/468/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Hermanów, część wsi Władysławów i część wsi Terenin
 27. PDF   Uchwała Nr LII/469/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Jadwinin
 28. PDF   Uchwała Nr LIV/501/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-04-2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko
 29. PDF   Uchwała Nr LIV/502/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-04-2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego wieś Petrykozy Osiedle
 30. PDF   Uchwała nr LX/538/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-08-2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Porszewice
 31. PDF   Uchwała nr LXIII/572/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 17-10-2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Piątkowisko
 32. PDF   Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka
 33. PDF   Uchwała Nr XVII/141/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr. ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew
 34. PDF   Uchwała Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice.pdf
 35. PDF   Uchwała Nr XXVIII/211/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew.pdf
 36. PDF   Uchwała Nr XXVIII/210/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice.pdf
 37. PDF   Uchwała Nr XLII/280/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie.pdf
 38. PDF   Uchwała Nr XLII/281/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice,.pdf
 39. PDF   Uchwała Nr LII/340/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach.pdf
 40. PDF   Uchwała Nr LII/341/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-09-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Pawlikowice, Kudrowice, Rydzyny, Hermanów
   
Wersja XML