Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2020.01.02 - Konsultacje nazw ulic w miejscowości Bychlew

Od 2 stycznia do 21 lutego 2020 r. na terenie sołectwa Bychlew odbędą się konsultacje, których celem jest uzyskanie opinii Mieszkańców gminy Pabianice w sprawie nadania nazw trzem ulicom na terenie miejscowości Bychlew.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zebrania wiejskiego oraz poprzez zebranie opinii na piśmie tj. ankiety, w tym drogą elektroniczną, której wzór stanowi załącznik zarządzenia Wójta Gminy Pabianice nr 118 z 21 listopada 2019 r.

Materiały dotyczące przedmiotu konsultacji wyłożone będą w terminie od 02.01.2020 r. do 21.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 w godzinach pracy urzędu (pokój nr 22, I piętro).


Wyjaśnień w sprawie konsultacji udzielać będzie inspektor Marta Żaczek – pokój nr 22.

Szczegółowe informację w załączonym zarządzeniu Wójta Gminy Pabianice.

PDF   Zarządzenie 118/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-11-2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw trzech ulic w miejscowości Bychlew, tj. drodze Bychlew-Terenin, Bychlew-Jadwinin oraz drogom na terenie nowo powstałego osiedla tzw. „Dolinia Pabianki”.

PDFNotka dot. Gen. Aleksandra Arkuszyńskiego

PDFNotka dot. Polskiej Organizacji Wojskowej
 

Wersja XML