Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Pabianice w 2020 r.

PDF   Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok

PDF   Uchwała Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia Wiloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

PDFUchwała Nr I/12/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Pabianice

PDFInformacja Wójta Gminy Pabianice o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice za i półrocze 2020 roku

PDFUchwała nr I /95/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 września 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pabianice za I półrocze 2020 r.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2020 r.

 

Projekt budżetu:

PDFProjekt budżetu Gminy Pabianice na rok 2020

PDFProjekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

PDFUchwała RIO Nr I/141/2019 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Pabianice

PDFUchwała RIO Nr I/142/2019 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Pabianice na 2020 rok
 

Wersja XML