Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019.12.30 - Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Pabianice

30 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach odbędą się obrady XXII sesji Rady Gminy Pabianice.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXII sesji.
 2. Ustalenie  porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  2. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r.
 4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
 5. Komunikaty i sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad sesji.

 

Wersja XML