Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Pabianice w 2019 r.

PDF   Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 rok

PDFUchwała Nr I/19/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 lutego 2019 roku

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu na 2019 r. za I półrocze

PDFUchwała nr I/114/2019 Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wykoanania budżetu za I półrocze 2019 r.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.

PDFUchwała Nr I/32/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Pabianice z wykonania budżetu za 2019 rok

Wersja XML