Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka odpadami - Stawki opłat, terminy płatności, nr rachunku do wpłat

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 60,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Jeżeli bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostowniku przydomowym, zwalnia się w części stanowiącej 15 % z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).

Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

Zainteresowani mieszkańcy aby skorzystać z dodatkowo płatnych usług dodatkowych muszą składać wypełnioną deklarację w pok. 16.

Opłaty należy wnosić kwartalnie, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Wpłat można dokonywać

Stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

 

Opłaty należy wnosić kwartalnie, do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Wpłat można dokonywać:


Kalendarze odbioru odpadów:

2021 rok

2020 rok

Uchwały Rady Gminy Pabianice:

 

Wersja XML