Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019.12.20 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2020 roku

Ogłoszenie nr 637827-N-2019 z dnia 2019-12-20 r.

Gmina Pabianice: Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2020 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Numer referencyjny: OKS.271.5.2019

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-30, godzina: 10:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
PDFZałączniki od 1 do 6 do SIWZ

PDFInformacja z otwarcia ofert

PDFOgłoszenie o wyniku postępowania

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia
 

Wersja XML