Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019.12.04 - Porządek obrad XX sesji Rady Gminy Pabianice

4 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Pabianice.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XX sesji.
 2. Ustalenie  porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwałę Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 – Uchwała Nr XX/   /2019
 4. Składanie interpelacji i zapytań na piśmie.
 5. Komunikaty i sprawy różne.
 6. Zamknięcie obrad sesji.
Wersja XML