Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2019.11.15 - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

PO.ZUZ.5.421.803.2019.JG - Informacja  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych w Rydzynach.

PDF20191115_PO_ZUZ_5_421_803_2019_JG.pdf
 

Wersja XML