Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
39419405884513552530632825638110349900000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10460697722114395134240174431148163582174948236772493755172141396
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000000003413018307
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 777164
 2. Gospodarka odpadami - Stawki opłat, terminy płatności, nr rachunku do wpłat
  Wyświetleń: 21062
 3. Tablica ogłoszeń
  Wyświetleń: 13250
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 10022
 5. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 8361
 6. Ogłoszenia o naborze na wolne miejsca pracy
  Wyświetleń: 7977
 7. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7704
 8. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 7589
 9. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 5981
 10. Kadencja 2018-2023 - Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 5859
 11. Program likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych na lata 2018-2020
  Wyświetleń: 5280
 12. Program wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 5220
 13. Zamówienia do 130 tys. złotych
  Wyświetleń: 5078
 14. Wykaz sołectw Gminy Pabianice oraz dane teleadresowe sołtysów
  Wyświetleń: 4607
 15. Program dofinansowania przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 4461
 16. Zarządzenia Wójta Gminy - 2020 r.
  Wyświetleń: 4425
 17. Gospodarka odpadami - formularze
  Wyświetleń: 4320
 18. Skład Rady Gminy Pabianice - Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3985
 19. Zarządzenia Wójta Gminy - 2019 r.
  Wyświetleń: 3709
 20. Podatki lokalne - 2020 r.
  Wyświetleń: 3562
 21. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3460
 22. Wykaz firm świadczących usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 3316
 23. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 3178
 24. Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 3027
 25. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3004
 26. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 2938
 27. Opłata adiacencka
  Wyświetleń: 2896
 28. Budżet Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 2724
 29. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Ewidencja ludności i dowody osobiste
  Wyświetleń: 2673
 30. Protokoły z sesji Rady Gminy Pabianice - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2634
 31. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2528
 32. Komisja Ochrony Środowiska i Rozwoju - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2472
 33. Łowiectwo
  Wyświetleń: 2462
 34. Rejestr umów
  Wyświetleń: 2421
 35. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Wodociągi i kanalizacja
  Wyświetleń: 2415
 36. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 2411
 37. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2020 r.
  Wyświetleń: 2315
 38. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 2224
 39. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2174
 40. Ochrona Danych Osobowych - Klauzula Informacyjna
  Wyświetleń: 2164
 41. Petycje
  Wyświetleń: 2156
 42. Formularze dla radnych
  Wyświetleń: 2154
 43. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2150
 44. Jednostki organizacyjne Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2133
 45. Komisja Rewizyjna - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2131
 46. Informacje o planowanych sesjach
  Wyświetleń: 2122
 47. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2069
 48. Załatwianie sprawe w Urzędzie Gminy - Ochrona środowiska i leśnictwo
  Wyświetleń: 2058
 49. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Gospodarki gruntami
  Wyświetleń: 2056
 50. Wykaz podmiotów odbierających odpady z terenu gminy Pabianice
  Wyświetleń: 2049
 51. Komisja Gospodarczo-Finansowa - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2048
 52. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2024
 53. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Podatki lokalne
  Wyświetleń: 2007
 54. Sprawozdania Wójta Gminy z realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2005
 55. 2020.06.10 - Sesja XXIX
  Wyświetleń: 2002
 56. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1998
 57. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1984
 58. Komisja Samorządowo-Społeczna i Organizacyjna - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1981
 59. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Drogi
  Wyświetleń: 1975
 60. Nabór wniosków na wymianę palenisk węglowych - 2020 r.
  Wyświetleń: 1961
 61. Osiągnięte przez gminę wymagane poziomy recyklingu
  Wyświetleń: 1910
 62. 2018.11.28 - Sesja II
  Wyświetleń: 1905
 63. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1877
 64. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1842
 65. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1842
 66. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2020 r.
  Wyświetleń: 1781
 67. 2020.05.14 - Przetarg na budowę oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 1772
 68. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1737
 69. Załatwianie spraw w Urzędzie Gminy - Oświata
  Wyświetleń: 1722
 70. 2020.03.03 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 1694
 71. 2020.07.09 - Sesja XXXI
  Wyświetleń: 1684
 72. 2019.12.19 - Sesja XXI
  Wyświetleń: 1678
 73. Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-03-2020 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Pabianicach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pabianice i ustanowienia dni pracy bez przyjęć i obsługi interesantów
  Wyświetleń: 1664
 74. 2020.10.15 - Dotacje do instalacji fotowoltaicznych - Lista wniosków zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania oraz lista rezerwowa
  Wyświetleń: 1663
 75. 2018.12.28 - Sesja IV
  Wyświetleń: 1628
 76. OŚN.6220.02.2020 - Postępowanie dotyczące eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Porszewice I
  Wyświetleń: 1625
 77. Bilanse
  Wyświetleń: 1602
 78. 2020.05.12 - Informacja dotycząca listy wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji celowej na wymianę starych kotłowni lub palenisk węglowych
  Wyświetleń: 1599
 79. Transmisje obrad sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1592
 80. 2019.10.28 - Sesja XVII
  Wyświetleń: 1553
 81. 2019.03.25 - Sesja VII
  Wyświetleń: 1525
 82. 2019.06.29 - Sesja XII
  Wyświetleń: 1518
 83. 2019.09.30 - Sesja XV
  Wyświetleń: 1515
 84. 2020.02.24 - Sesja XXV
  Wyświetleń: 1393
 85. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2020 r.
  Wyświetleń: 1383
 86. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1370
 87. Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 11-03-2020 w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami COVID-19 na terenie Rzeczyspolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1351
 88. Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1339
 89. Uchwała Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10-06-2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych ...
  Wyświetleń: 1338
 90. Budżet Gminy Pabianice w 2020 r.
  Wyświetleń: 1334
 91. 2020.01.02 - Konsultacje nazw ulic w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 1332
 92. 2020.03.06 - Przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 108281E w Piątkowisku ul. Cynkowa od ul. Stadionowej do skrzyżowania przy pos. 57/2 - 563/21
  Wyświetleń: 1327
 93. 2020.03.06 - Przetarg na rozbudowę drogi gminnej nr 108257E przez Szynkielew I
  Wyświetleń: 1273
 94. Raporty o stanie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1254
 95. Zaświadczenie w sprawie rewitalizacji
  Wyświetleń: 1211
 96. 2020.02.24 - Wyniki konsultacji nazw ulic w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 1207
 97. 2019.05.27 - Sesja X
  Wyświetleń: 1205
 98. Informacje o udzielonej pomocy publicznej
  Wyświetleń: 1204
 99. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1192
 100. Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla
  Wyświetleń: 1190
 101. OŚN.6220.02.02.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1173
 102. Dokumenty związane z gospodarką odpadami
  Wyświetleń: 1171
 103. 2019.12.05 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2020 roku
  Wyświetleń: 1169
 104. 2018.11.21 - Sesja I
  Wyświetleń: 1165
 105. 2019.12.20 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2020 roku
  Wyświetleń: 1164
 106. Podatki lokalne - 2021 r.
  Wyświetleń: 1158
 107. 2020.06.15 - Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 1144
 108. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
  Wyświetleń: 1140
 109. 2018.12.13 - Sesja III
  Wyświetleń: 1124
 110. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości/wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
  Wyświetleń: 1120
 111. Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 1103
 112. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1098
 113. 2019.01.28 - Sesja V
  Wyświetleń: 1089
 114. 2019.02.28 - Sesja VI
  Wyświetleń: 1088
 115. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 1086
 116. Budżet Gminy Pabianice w 2019 r.
  Wyświetleń: 1080
 117. 2019.12.05 - Zapytanie ofertowe dot. zadania "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2020"
  Wyświetleń: 1077
 118. 2019.05.16 - Sesja IX
  Wyświetleń: 1075
 119. Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1075
 120. 2020.01.30 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2020 roku - Trasa nr 3
  Wyświetleń: 1067
 121. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów
  Wyświetleń: 1064
 122. Zameldowanie obywatela RP na pobyt stały.
  Wyświetleń: 1061
 123. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
  Wyświetleń: 1055
 124. Sprawozdania budżetowe za 2019 r.
  Wyświetleń: 1054
 125. 2020.01.09 - Sesja XXIII
  Wyświetleń: 1047
 126. 2019.12.11 - Zapytanie ofertowe na realizację zadania "Uługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomiczne i priorytetowe"
  Wyświetleń: 1044
 127. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1019
 128. Rozłożenie na raty zapłaty podatku
  Wyświetleń: 1007
 129. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2019 r.
  Wyświetleń: 1003
 130. Wniosek o wydanie zaświadczenia
  Wyświetleń: 999
 131. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchmości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 998
 132. 2019.12.12 - Zamówienie z wolnej ręki: Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetleniowych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 992
 133. 2020.01.09 - Porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 990
 134. 2019.11.08 - Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego na finansowanie deficytu budżetowego
  Wyświetleń: 977
 135. 2019.12.19 - Porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 976
 136. Sprawozdania budżetowe przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 970
 137. Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 970
 138. Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.
  Wyświetleń: 970
 139. Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 967
 140. OŚN.6220.02.07.2020 - Decyzja nr 02/2020
  Wyświetleń: 963
 141. 2019.04.25 - Sesja VIII
  Wyświetleń: 960
 142. Koło Łowieckie ZŁOM - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 960
 143. 2019.11.25 - Sesja XIX
  Wyświetleń: 957
 144. 2019.12.30 - Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 956
 145. Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 956
 146. 2020.01.10 - Informacja o przyznanych dotacjach na zadanie: sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 952
 147. Uchwała Nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/218/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska do budowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 950
 148. Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 949
 149. Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 948
 150. 2019.12.04 - Sesja XX
  Wyświetleń: 943
 151. 2020.06.25 - Sesja XXX
  Wyświetleń: 943
 152. Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 941
 153. OŚN.6220.01.01.2020 - wydobywanie kopaliny ze złoża Porszewice II
  Wyświetleń: 937
 154. Odroczenie terminu płatności podatku
  Wyświetleń: 933
 155. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 932
 156. Uchwała nr II/3/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 931
 157. 2020.03.17 - Zapytanie ofertowe na opracowania treści przewodnika historyczno-krajoznawczego po Gminie Pabianice oraz mapy turystycznej Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 926
 158. Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 926
 159. Wniosek o udostępnienie danych: z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru pesel
  Wyświetleń: 925
 160. 2019.10.31 - Sesja XVIII
  Wyświetleń: 923
 161. Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 923
 162. Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 922
 163. 2020.01.24 - Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 919
 164. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2019/2020
  Wyświetleń: 919
 165. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku
  Wyświetleń: 915
 166. 2019.12.20 - Koło Łowieckie Złom - inf. o polowaniach zbiorowych
  Wyświetleń: 912
 167. Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji
  Wyświetleń: 912
 168. 2020.02.17 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 18 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 901
 169. Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje
  Wyświetleń: 901
 170. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 901
 171. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 900
 172. Ulga żołnierska w podatku rolnym
  Wyświetleń: 900
 173. Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 897
 174. Pozwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 887
 175. Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę
  Wyświetleń: 887
 176. Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-03-2020 w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzi
  Wyświetleń: 887
 177. Zarządzenie Nr 129 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 885
 178. Zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 882
 179. 2019.12.17 - Ogłoszenie o w wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 879
 180. Uchwała nr II/5/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 879
 181. Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 878
 182. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 877
 183. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 876
 184. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 875
 185. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 874
 186. Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 870
 187. OŚN.6220.01.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 868
 188. Udostępnianie spisu wyborców
  Wyświetleń: 866
 189. OŚN.6220.02.06.2019 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 863
 190. 2020.02.14 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 862
 191. 2020.02.27 - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 roku.
  Wyświetleń: 862
 192. Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
  Wyświetleń: 860
 193. Zarządzenie Nr 130 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 849
 194. Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
  Wyświetleń: 848
 195. 2019.12.04 - Porządek obrad XX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 846
 196. 2020.02.24 - Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 846
 197. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
  Wyświetleń: 845
 198. Zarządzenie Nr 127 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 841
 199. Zarządzenie Nr 132 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 839
 200. Zarządzenie 118/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-11-2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw trzech ulic w miejscowości Bychlew, tj. drodze Bychlew-Terenin, Bychlew-Jadwinin oraz drogom na terenie nowo...
  Wyświetleń: 838
 201. 2020.03.12 - Informacja o zmianie treści otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.
  Wyświetleń: 837
 202. 2020.04.10 - Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 836
 203. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-11-2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 835
 204. Zaświadczenie o zgodnosci zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przezstrzennego
  Wyświetleń: 834
 205. Wpisanie do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 833
 206. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
  Wyświetleń: 825
 207. OŚN.6220.01.2020 - Decyzja nr 2/2020
  Wyświetleń: 823
 208. Uchwała Nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 10-06-2020 w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 823
 209. Zarządzenie Nr 128 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 822
 210. Zarządzenie Nr 126 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 821
 211. 2020.10.14 - Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 14 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 817
 212. 2020.02.21 - Informacja dot. zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w roku 2019
  Wyświetleń: 812
 213. SKO.4176.1.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
  Wyświetleń: 809
 214. Uchwała nr IV/032/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/418/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we
  Wyświetleń: 809
 215. Zarządzenie Nr 120 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 809
 216. Uchwała nr IV/33/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 806
 217. Wydanie zgody na budowę zjazdu
  Wyświetleń: 803
 218. Uchwała nr XXI/166/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży radnych
  Wyświetleń: 802
 219. 2020.01.09 - Obwieszczenie WOOŚ.420.51.2018.MOl.44
  Wyświetleń: 800
 220. Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2019 r.
  Wyświetleń: 800
 221. 2019.11.26 - Obwieszczenie RDOŚ dot. przebudowy sieci gazowej
  Wyświetleń: 799
 222. 2020.02.10 - Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
  Wyświetleń: 798
 223. Zarządzenie Nr 125 Wójta Gminy Pabianice z dnia 06-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 798
 224. OŚN.6220.02.06.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 797
 225. Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 796
 226. Uchwała Nr XXI/163/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 796
 227. Zatwierdzenie projektu podziału działki
  Wyświetleń: 796
 228. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 795
 229. Zarządzenie Nr 131 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 795
 230. Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 793
 231. 2020.02.19 - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
  Wyświetleń: 792
 232. Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 791
 233. Uchwała Nr X/85/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 789
 234. Koło Łowieckie Słowik - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 787
 235. Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Górka Pabianicka
  Wyświetleń: 786
 236. Zaproszenie na spotkanie podsumowujące współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
  Wyświetleń: 786
 237. Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 786
 238. Koło Łowieckie Rogacz - kalendarz polowań zbiorowych w sezonie 2019/2020
  Wyświetleń: 783
 239. 2020.08.28 - Przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Rydzyny
  Wyświetleń: 781
 240. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-11-2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 781
 241. Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia ...
  Wyświetleń: 780
 242. 2019.06.13 - Sesja XI
  Wyświetleń: 779
 243. 2020.03.02 - Informacja dotycząca rozliczenia dotacji na działalność sportową w roku 2019
  Wyświetleń: 778
 244. Uchwała Nr XV/135/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/59/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania ...
  Wyświetleń: 776
 245. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 774
 246. Uchwała nr XXI/167/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pabianice
  Wyświetleń: 774
 247. Uchwała nr IV/041/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wyposażenia w mienie Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 773
 248. Uchwała Nr VI /59/ 2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...
  Wyświetleń: 773
 249. 2020.02.19 - Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 770
 250. OŚN.6220.02.01.2019 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 770
 251. Uchwała Nr XXI/168/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 770
 252. OŚN.6220.01.05.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego dającego podstawę do wydania decyzji
  Wyświetleń: 769
 253. Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
  Wyświetleń: 769
 254. Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia zasad ustanawiania rodziny wspierającej i określenia zasad zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziny wspierające w związku z udzielaniem pomocy rodzinom ...
  Wyświetleń: 769
 255. Uchwała Nr IV/38/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 767
 256. Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych ...
  Wyświetleń: 767
 257. Uchwała Nr XXI/172/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr VI/53/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony ...
  Wyświetleń: 767
 258. OŚN.6220.02.2019 - Powiększenie bazy zasobowej złoża kruszywa naturalnego - piasku - Okołowice II
  Wyświetleń: 765
 259. Uchwała Nr X/83/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 765
 260. 2019.11.15 - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 764
 261. Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-12-2018 w sprawie mian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 761
 262. Uchwała Nr IV/35/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz ...
  Wyświetleń: 761
 263. Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty, terminu, czestotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 761
 264. 2019.09.03 - Sesja XIV
  Wyświetleń: 759
 265. PO.ZUZ.5.421.986.2019.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 759
 266. Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, będące w zakresie zadań własnych gminy
  Wyświetleń: 759
 267. Uchwała Nr XII/92/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
  Wyświetleń: 759
 268. Uchwała Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, czestotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 759
 269. Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2019 rok
  Wyświetleń: 756
 270. Uchwała nr VI/50/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Pawlikowice dotyczącej drogi nr 3310 E przebiegającej przez wieś Pawlikowice
  Wyświetleń: 756
 271. Uchwała Nr IV/40/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za ...
  Wyświetleń: 755
 272. Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-04-2019 w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pabianice na lata 2016 - 2020”
  Wyświetleń: 754
 273. Uchwała Nr XII/91/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 zmieniająca uchwałę Nr IX/73/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ...
  Wyświetleń: 753
 274. 2020.02.10 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi dot. propozycji zmian siedzib komisji wyborczych
  Wyświetleń: 752
 275. Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Wyświetleń: 752
 276. Uchwała Nr X/81/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 752
 277. Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 zmieniająca Uchwałę Nr XII/94/2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru ...
  Wyświetleń: 752
 278. Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 751
 279. 2020.04.08 - Porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 750
 280. Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością
  Wyświetleń: 749
 281. Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 748
 282. Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 748
 283. Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 747
 284. Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 746
 285. Uchwała Nr XII/90/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2018 r.
  Wyświetleń: 746
 286. 2019.12.16 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji
  Wyświetleń: 745
 287. Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 745
 288. Uchwała Nr X/80/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 745
 289. Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 745
 290. Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 745
 291. Informacje dot. łowiectwa - sezon 2020/2021
  Wyświetleń: 744
 292. Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadaniadoradztwa metodycznego.
  Wyświetleń: 742
 293. Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy
  Wyświetleń: 741
 294. Uchwała Nr XVII/142/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LXII/557/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...
  Wyświetleń: 741
 295. Uchwała Nr XXI/164 /2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian ...
  Wyświetleń: 740
 296. Uchwała Nr IV/39/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 .
  Wyświetleń: 739
 297. Uchwała Nr VII/64 /2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ...
  Wyświetleń: 739
 298. Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 739
 299. 2020.02.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 738
 300. 2020.07.17 - Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątkowisku
  Wyświetleń: 736
 301. Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 736
 302. 2020.03.26 - Wyjaśnienie PKW dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (ZPOW-571-32/20)
  Wyświetleń: 734
 303. Uchwała nr VI/51/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 734
 304. Uchwała nr XXI/165/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
  Wyświetleń: 733
 305. OŚN.6220.01.05.2020 - Decyzja nr 1/2020 r. z 25 marca 2020 r.
  Wyświetleń: 732
 306. Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 732
 307. 2019.11.08 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GN-V.7570.1143.1.2011.AP
  Wyświetleń: 728
 308. Uchwała nr VII/69/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 727
 309. Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 726
 310. Zarządzenie nr 51/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2020 r.
  Wyświetleń: 725
 311. Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2019 r.
  Wyświetleń: 724
 312. Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 724
 313. Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 723
 314. Uchwała Nr X/82/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 721
 315. Uchwała Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 721
 316. Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 721
 317. Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 719
 318. 2020.05.25 - Porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 717
 319. Uchwała Nr XII/94/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn ...
  Wyświetleń: 717
 320. Dane przestrzenne
  Wyświetleń: 716
 321. 2020.02.10 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 713
 322. 2019.10.17 - Sesja XVI
  Wyświetleń: 711
 323. Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 711
 324. Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 710
 325. Uchwała Nr XVII/141/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr. ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew
  Wyświetleń: 710
 326. 2020.02.10 - Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 706
 327. OŚN.6220.01.2019 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 706
 328. Uchwała Nr XVII/149/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 706
 329. Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 705
 330. Uchwała Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 704
 331. Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych i dróg będących w zarządzie na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami
  Wyświetleń: 703
 332. 2020.01.24 - Sesja XXIV
  Wyświetleń: 702
 333. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 702
 334. Uchwała Nr XXV/186/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 701
 335. Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 700
 336. Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 16-05-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 699
 337. Uchwała Nr XV/123/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 699
 338. Uchwała nr IV/34/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki o nr ewidencyjnym 72 w obrębie Szynkielew
  Wyświetleń: 698
 339. 2020.04.15 - Obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 697
 340. 2020.02.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 696
 341. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
  Wyświetleń: 696
 342. Uchwała Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 696
 343. Uchwała Nr XXIII/182/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/387/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom ...
  Wyświetleń: 696
 344. Uchwała Nr XXI/170/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 695
 345. Uchwała Nr XXIII/183/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 695
 346. Uchwała Nr XVII/143/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr LXII/559/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów...
  Wyświetleń: 692
 347. 2020.02.05 - Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 687
 348. 2020.02.19 - Obwieszczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o.
  Wyświetleń: 687
 349. Uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 687
 350. Uchwała Nr XXIII/178/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 687
 351. Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia systemu uprawnień dla rodzin w ramach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 686
 352. Uchwała Nr XXV/191/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 685
 353. Uchwała Nr XV/127/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na lata 2020 – 2023
  Wyświetleń: 681
 354. Uchwała Nr IV/37/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy o przyznanie dotacji z Wojewodzkiego Funduszu ...
  Wyświetleń: 679
 355. Zarządzenie Nr 140 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 679
 356. Uchwała Nr XVII/146/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 677
 357. Uchwała Nr XVII/148/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 677
 358. 2019.12.30 - Sesja XXII
  Wyświetleń: 676
 359. 2020.03.23 - Sesja XXVI
  Wyświetleń: 676
 360. Uchwała Nr XIX/154/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
  Wyświetleń: 676
 361. Uchwała Nr XIX/156/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2020 r.
  Wyświetleń: 676
 362. Uchwała Nr XX/162/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 04-12-2019 zmieniająca uchwałę Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Wyświetleń: 675
 363. Uchwała Nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Pabianice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania ...
  Wyświetleń: 675
 364. 2020.02.28 - WAŻNE! Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach
  Wyświetleń: 674
 365. Uchwała Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-01-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 674
 366. 2019.12.18 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 673
 367. Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie przekazania w części skargi wg właściwości do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi
  Wyświetleń: 673
 368. Uchwała Nr XXV/195/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty i wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa ...
  Wyświetleń: 673
 369. Uchwała Nr XV/125/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 671
 370. 2020.04.03 - Stop zagrożeniem zdrowia i życia
  Wyświetleń: 670
 371. Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-01-2019 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
  Wyświetleń: 670
 372. OŚN.6220.01.2019 - Rozbudowa zakładu Greek Trade sp. z o.o. w miejscowości Porszewice.
  Wyświetleń: 669
 373. Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 669
 374. Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 668
 375. Uchwała Nr XVII/144/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wschodniej części wsi Rydzyny określonych w uchwale Nr XLVI/419/2017 z...
  Wyświetleń: 668
 376. Uchwała Nr XXV/187/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice do zasobów dróg gminnych drogi dojazdowej znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Rydzyny
  Wyświetleń: 668
 377. Uchwała Nr XXV/194/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 667
 378. 2020.02.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 666
 379. Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
  Wyświetleń: 666
 380. Uchwała Nr XIX/159/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 665
 381. Uchwała Nr XVII/152/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/45/2019 r. Rady Gminy Pabianice z dnia 28 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 664
 382. Uchwała Nr XVIII/153/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-10-2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 663
 383. 2019.11.25 - Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 662
 384. Uchwała Nr XXV/193/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 661
 385. Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2019 r.
  Wyświetleń: 660
 386. 2020.03.18 - Roczne plany łowiecko-hodowlane WKŁ nr 420 "SŁOWIK"
  Wyświetleń: 658
 387. Uchwała Nr XVII/147/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 zmieniająca uchwałę Nr VII/64/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, ...
  Wyświetleń: 656
 388. Uchwała nr XXI/171/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 654
 389. Uchwała Nr XIX/158/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 653
 390. Uchwała nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 652
 391. Uchwała Nr XIX/155/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2020 r.
  Wyświetleń: 652
 392. 2020.02.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 648
 393. 2020.04.28 - Wyłożenie do publicznego wglądu Planu Urządzenia Lasu
  Wyświetleń: 647
 394. Uchwała Nr XIX/160/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 647
 395. Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 647
 396. Uchwała Nr XXI/169/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 647
 397. Uchwała Nr XXV/188/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą „PRACUŚ” w partnerstwie z Gminą Dłutów, powiatem pabianickim, Fundacją Idee Społeczne Fidees w ramach konkursu Nr RPLD.09.02.01 10 001/ 19
  Wyświetleń: 647
 398. Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 zmieniająca Uchwałę Nr XII/89/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy.
  Wyświetleń: 646
 399. Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-02-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 645
 400. Uchwała Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 643
 401. 2019.08.02 - Sesja XIII
  Wyświetleń: 641
 402. Uchwała Nr XV/126/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach na lata 2020 – 2023.
  Wyświetleń: 641
 403. Uchwała Nr XXI/173/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 19-12-2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2019/2020
  Wyświetleń: 640
 404. 2020.09.18 - Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pabianice w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  Wyświetleń: 639
 405. Uchwała Nr XXXIII/240/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zajęcia stanowiska – sprzeciwu dotyczącego przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez teren Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 639
 406. Uchwała Nr XXV/192/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części wsi Porszewice
  Wyświetleń: 633
 407. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2019
  Wyświetleń: 631
 408. Uchwała Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-11-2019 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2020 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy ...
  Wyświetleń: 630
 409. 2020.11.03 - Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko wraz z odejściami działka nr ewid. 662/1; 661/15
  Wyświetleń: 624
 410. Bilanse za 2018 r.
  Wyświetleń: 621
 411. 2020.03.26 - Obwieszczenie w sprawie ponownego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej wydania decyzji nakładającej na GDDKiA, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją drogi..
  Wyświetleń: 616
 412. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
  Wyświetleń: 615
 413. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 613
 414. 2020.05.25 - Sesja XXVIII
  Wyświetleń: 606
 415. SKO.4170.19.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie nieważności decyzji (1/2020 z 11.02.2020)
  Wyświetleń: 603
 416. 2020.02.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 602
 417. 2020.05.05 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 584
 418. 2021.02.26 - Sesja XLII
  Wyświetleń: 582
 419. 2021.02.01 - Nabór Rachmistrzów Spisowych
  Wyświetleń: 579
 420. Uchwała Nr XXV/200/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski.
  Wyświetleń: 566
 421. 2020.05.21 - Informacja o planowanym posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej
  Wyświetleń: 564
 422. 2020.03.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 561
 423. 2020.05.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 558
 424. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2019
  Wyświetleń: 558
 425. 2020.05.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 557
 426. Koncert Eleni - 7 marca 2020 w GDK
  Wyświetleń: 557
 427. Szkoła Podstawowa w Petrykozach
  Wyświetleń: 556
 428. PO.ZUZ.5.4210.181m.2020.MC - Informacja o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 555
 429. PO.ZUZ.5.4210.242m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 555
 430. 2020.03.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 546
 431. 2021.02.16 - Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 545
 432. Zarządzenie Nr 52 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie obsługi, odbioru oraz zasad obiegu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i inncyh ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych w
  Wyświetleń: 543
 433. 2020.05.19 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 542
 434. Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty S. o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w Gminie Pabianice miejsca do bezpłatnego parkowania.
  Wyświetleń: 542
 435. Zarządzenie Nr 95 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 541
 436. Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Pabianice z dnia 18-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 540
 437. 2020.03.26 - Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta RP
  Wyświetleń: 537
 438. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 534
 439. Zarządzenie Nr 116 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 532
 440. Stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 530
 441. Zarządzenie Nr 63 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konlursu na stanowisko dyrektora Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 529
 442. Zarządzenie Nr 89 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 528
 443. Bilanse za 2019 r.
  Wyświetleń: 526
 444. Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 526
 445. Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-01-2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 525
 446. 2021.01.04 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 524
 447. Zarządzenia Wójta Gminy - 2021 r.
  Wyświetleń: 524
 448. 2020.06.10 - Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 523
 449. Zarządzenie Nr 90 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 522
 450. Uchwała Nr XXVI/202/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-03-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiegow 2020 r.
  Wyświetleń: 520
 451. Zarządzenie Nr 104 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 519
 452. Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Pabianice z dnia 21-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 519
 453. 2020.05.25 - Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia obejmującego wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Pabianice”
  Wyświetleń: 518
 454. Sprawozdania budżetowe za 2020 r.
  Wyświetleń: 518
 455. Uchwała Nr XVI/139/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 17-10-2019 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 518
 456. Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-06-2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 517
 457. PO.ZUZ.5.4210.243m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 516
 458. Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-06-2020 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki
  Wyświetleń: 515
 459. Uchwała Nr XXVI/203/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-03-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 514
 460. Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 23-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 514
 461. Zarządzenie Nr 61 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26-07-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Bychlewie
  Wyświetleń: 514
 462. Zarządzenie Nr 92 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 514
 463. Zarządzenie Nr 112 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 513
 464. Zarządzenie Nr 26 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 513
 465. Zarządzenie Nr 99 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 513
 466. Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Pabianice z dnia 03-04-2019 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji obiefgu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych" w Urzędzie Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 512
 467. 2020.11.19 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego na terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 510
 468. Zarządzenie Nr 67 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Pabianice z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
  Wyświetleń: 509
 469. 2020.03.02 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 508
 470. Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie w sprawie przejęcia przez Gminę Pabianice drogi dojazdowej D5 znajdującej się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Pawlikowice do zasobu dróg gminnych
  Wyświetleń: 507
 471. Zarządzenie Nr 110 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 504
 472. Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 502
 473. Zarządzenie Nr 83 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-08-2019 w sprawie powołania dyrektora Gminnego Domu Kultury
  Wyświetleń: 501
 474. Uchwała nr XIV/120/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pabianice na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 500
 475. Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Pabianice z dnia 28-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 499
 476. Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-01-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 499
 477. Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 498
 478. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2019 do 31.12.2019 r
  Wyświetleń: 497
 479. Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Pabianice z dnia 27-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 497
 480. Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-05-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 497
 481. Zarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 495
 482. Zarządzenie Nr 87 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 495
 483. Zarządzenie Nr 46 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-06-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychlewie
  Wyświetleń: 494
 484. 2020.07.09 - Porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 493
 485. Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29-01-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 493
 486. 2020.06.25 - Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 492
 487. Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-04-2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 492
 488. Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 491
 489. Zarządzenie Nr 58 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 491
 490. Zarządzenie Nr 98 Wójta Gminy Pabianice z dnia 14-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 491
 491. Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 489
 492. Zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 489
 493. Zarządzenie Nr 101 Wójta Gminy Pabianice z dnia 22-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 489
 494. Zarządzenie Nr 57 Wójta Gminy Pabianice z dnia 12-07-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 489
 495. Budżet Gminy Pabianice w 2021 r.
  Wyświetleń: 488
 496. Zarządzenie Nr 96 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 488
 497. Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 486
 498. 2020.04.08 - Sesja XXVII
  Wyświetleń: 485
 499. Uchwała Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w przejęcia przez Gminę Pabianice dróg dojazdowych D7, D8 i D9 znajdujących się w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 w miejscowości Jadwinin do zasobu dróg gminnych.
  Wyświetleń: 485
 500. Zarządzenie Nr 56 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-07-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 484
 501. 2021.03.04 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 483
 502. Zarządzenie Nr 47 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 482
 503. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
  Wyświetleń: 481
 504. Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy Pabianice z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 481
 505. Uchwała Nr XIV/113/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 480
 506. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 zmieniająca Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności ...
  Wyświetleń: 479
 507. Uchwała Nr XXII/175/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływemroku budżetowego 2019.
  Wyświetleń: 479
 508. Zarządzenie Nr 103 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 479
 509. Zarządzenie Nr 115 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 478
 510. Zarządzenie Nr 64 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-08-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 478
 511. Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 477
 512. Uchwała Nr XXVII/204/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 477
 513. Zarządzenie Nr 86 Wójta Gminy Pabianice z dnia 10-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 477
 514. Zarządzenie Nr 97 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-10-2019 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 476
 515. Zarządzenie Nr 109 Wójta Gminy Pabianice z dnia 04-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 475
 516. Uchwała Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 474
 517. Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 zmieniająca uchwałę Nr LVIII/489/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do kosztów dostawy Internetu domowego dla posiadaczy ...
  Wyświetleń: 473
 518. Zarządzenie Nr 113 Wójta Gminy Pabianice z dnia 08-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 472
 519. 2020.10.28 - Sesja XXXV
  Wyświetleń: 471
 520. Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 471
 521. Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 03-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 471
 522. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pabianice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia ...
  Wyświetleń: 469
 523. Zarządzenie Nr 117 Wójta Gminy Pabianice z dnia 20-11-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 469
 524. Uchwała Nr XXII/174/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-12-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 468
 525. Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu przy realizacji zadania doradztwa metodycznego
  Wyświetleń: 468
 526. 2021.03.30 - Sesja XLIII
  Wyświetleń: 467
 527. Uchwała Nr XV/134/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami ...
  Wyświetleń: 466
 528. Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Pabianice z dnia 25-02-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 465
 529. Uchwała Nr XXVII/207/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Polskiemu Związkowi Działkowców stowarzyszeniu ogrodowemu Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach
  Wyświetleń: 464
 530. Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 462
 531. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 462
 532. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 461
 533. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego do 3 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu
  Wyświetleń: 461
 534. Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia „Rocznego programu współpracy na rok 2019 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
  Wyświetleń: 460
 535. Kolej Dużych Prędkości – konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacji inwestycji
  Wyświetleń: 459
 536. Zarządzenie Nr 114 Wójta Gminy Pabianice z dnia 19-11-2019 zmieniające Zarządzenie Nr 112 Wójta Gminy Pabianice z dnia 8 listopada 2019 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 459
 537. SKO.4176.1.2020/SKO.4176.5.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 458
 538. Uchwała Nr XXXI/226/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 458
 539. 2020.06.03 - Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 457
 540. SKO.4176.6.2020 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
  Wyświetleń: 457
 541. Uchwała Nr XXIV/184/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 rok
  Wyświetleń: 456
 542. Uchwała Nr XXVII/205/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 455
 543. Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 13-06-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 454
 544. Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-08-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 454
 545. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
  Wyświetleń: 453
 546. 2020.07.23 - Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 452
 547. 2020.05.22 - Obwieszczenie Wojewody Łódziego IA-II.7820.8.2015.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 448
 548. 2020.07.23 - Sesja XXXII
  Wyświetleń: 448
 549. Uchwała Nr XXXI/228/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 09-07-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 448
 550. 2020.09.10 - Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej w Pabianicach, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łodzi oraz Szkoły Specjalnej w Łasku.
  Wyświetleń: 447
 551. 2020.10.27 - Konkurs na wybór brokera ubezpieczniowego
  Wyświetleń: 447
 552. 2021.04.23 - Ogłoszenie o zamówieniu, Roboty budowlane, Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga
  Wyświetleń: 445
 553. Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 445
 554. Uchwała Nr XVII/150/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 445
 555. 2020.08.06 - Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 444
 556. Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
  Wyświetleń: 444
 557. Dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 443
 558. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 443
 559. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 442
 560. Uchwała Nr XXV/199/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pabianice udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
  Wyświetleń: 442
 561. Uchwała nr IV/042/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice uchwalonej Uchwałą Nr L/461/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 441
 562. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
  Wyświetleń: 441
 563. Uchwała Nr II/26/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 440
 564. 2020.03.11 - Informacja o wszczęciu postępowania PO.ZUZ.5.421.1096.2020.AP
  Wyświetleń: 439
 565. Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim ...
  Wyświetleń: 439
 566. Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub ...
  Wyświetleń: 438
 567. Uchwała Nr XVII/151/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 438
 568. Wybory 28.06.2020 r. - Gdzie głosować?
  Wyświetleń: 435
 569. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-03-2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 434
 570. Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Pabianice nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę
  Wyświetleń: 433
 571. Uchwała Nr XV/136/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 433
 572. OSN.6220.02.26.2020 - Postanowienie o wznowieniu postępowania
  Wyświetleń: 432
 573. Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 432
 574. Uchwała Nr XV/138/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 432
 575. Uchwała Nr XII/101/209 Rady Gminy Pabianice z dnia 27-06-2019 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 428
 576. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu
  Wyświetleń: 428
 577. 2021.04.07 - Informacja o wyniku naboru - inspektor ds.dróg
  Wyświetleń: 427
 578. Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 425
 579. 2020.06.04 - Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
  Wyświetleń: 424
 580. Uchwała Nr II/23/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 424
 581. Wydanie osobie zainteresowanej pełnego odpisu przetworzonych danych dotyczących tej osoby (ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych)
  Wyświetleń: 423
 582. Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 422
 583. Zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 422
 584. 2021.02.18 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 420
 585. 2020.03.30 - Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi,
  Wyświetleń: 419
 586. 2020.12.21 - Sesja XXXIX
  Wyświetleń: 418
 587. Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
  Wyświetleń: 418
 588. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 418
 589. Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2019 r.
  Wyświetleń: 418
 590. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2019
  Wyświetleń: 417
 591. Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 415
 592. 2021.03.04 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 414
 593. Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w  sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru ...
  Wyświetleń: 414
 594. Wyniki głosowania 12 lipca 2020 r. na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 413
 595. Uchwała Nr II/24/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 412
 596. 2020.08.31 - Sesja XXXIII
  Wyświetleń: 408
 597. 2021.01.29 - Sesja XL
  Wyświetleń: 407
 598. 2020.12.22 - Przetarg na świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy Pabianice z dofinansowaniem z budżetu gminy Pabianice w 2021 roku- trasa nr 1 i trasa nr 2
  Wyświetleń: 406
 599. Uchwała Nr II/25/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-11-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 406
 600. ZKF-622-99/20- stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 406
 601. 2021.02.03 - Ogłoszenie o naborze na stanowisko - inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 405
 602. 2021.03.03 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. dróg
  Wyświetleń: 405
 603. Uchwała Nr XV/137/2019 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2019 r.
  Wyświetleń: 405
 604. Połączone komisje Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 403
 605. Uchwała Nr XXX/219/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pabianice z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie Gminy
  Wyświetleń: 397
 606. 2020.11.26 - Sesja XXXVI
  Wyświetleń: 395
 607. 2021.03.31 - Informacja o wynikach naboru - podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 392
 608. Nabór wniosków na dofinansowanie PBOS i PK - 2021 r.
  Wyświetleń: 390
 609. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych realizujących swoje zadnia na terenie Gminy Pabianice w roku 2019.
  Wyświetleń: 388
 610. Uchwała Nr XXX/224/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 387
 611. Głosowanie Korespondencyjne w II turze wyborów Prezydenta RP
  Wyświetleń: 386
 612. Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnościzwierząt na terenie gminy Pabianice w 2020 r.
  Wyświetleń: 385
 613. Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 384
 614. 2020.09.28 - Sesja XXXIV
  Wyświetleń: 382
 615. SKO.4176.6.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
  Wyświetleń: 381
 616. 2020.12.16 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w roku 2021
  Wyświetleń: 379
 617. 2020.12.21 - Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 379
 618. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje
  Wyświetleń: 378
 619. OŚN.6220.02.31.2020 - Decyzja nr 4/2020
  Wyświetleń: 378
 620. Uchwała Nr XXVIII/210/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w południowej części gminy Pabianice
  Wyświetleń: 378
 621. Uchwała Nr XXVIII/212/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie nadania nazw czterem drogom w miejscowości Bychlew
  Wyświetleń: 378
 622. Uchwała Nr XXX/221/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 378
 623. Uchwała Nr XXX/223/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 377
 624. 2020.06.01 - Obwieszczenie o podjęciu uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 374
 625. 2020.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 373
 626. Postanowienie Nr 215/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pabianice
  Wyświetleń: 372
 627. Pozwolenie na świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 372
 628. 2020.09.28 - Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 370
 629. Uchwała Nr XXVIII/213/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu
  Wyświetleń: 370
 630. Uchwała Nr XXVIII/215/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 370
 631. OŚN.6220.02.45.2020 - Decyzja nr 5/2020
  Wyświetleń: 369
 632. Uchwała Nr XXX/220/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice za 2019 r.
  Wyświetleń: 369
 633. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 368
 634. Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-12-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.
  Wyświetleń: 368
 635. 2020.08.31 - Porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 366
 636. Informacja o głosowaniu korespondencyjnym przez wyborców podlegających w dniu ponownego głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
  Wyświetleń: 365
 637. Uchwała Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-02-2020 w sprawie zmiany statutu Gminnej Rady Seniorów w Gminie Pabianice
  Wyświetleń: 362
 638. Uchwała Nr XXVIII/211/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wschodniej części wsi Bychlew
  Wyświetleń: 362
 639. Uchwała Nr XXX/222/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-06-2020 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
  Wyświetleń: 359
 640. 2021.02.26 - Porządek obrad XLII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 355
 641. 2020.06.04 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - IA-II.7820.8.2015.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 354
 642. Uchwała Nr XXV/196/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 24-01-2020 w sprawie wyrażania woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego
  Wyświetleń: 354
 643. Uchwała Nr XXVII/208/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 08-04-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 354
 644. 2020.12.02 - Sesja XXXVII
  Wyświetleń: 352
 645. 2020.12.02 - Porządek obrad XXXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 349
 646. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 349
 647. Uchwała Nr XXVIII/214/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 25-05-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 349
 648. 2020.12.07 - Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 348
 649. 2020.11.27 - Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pocztowe
  Wyświetleń: 346
 650. 2020.12.07 - Sesja XXXVIII
  Wyświetleń: 346
 651. Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 341
 652. Zebranie sołectwa Piątkowisko - 21.09.2020 r.
  Wyświetleń: 341
 653. 2021.02.22 - Sesja XLI
  Wyświetleń: 340
 654. 2020.10.16 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
  Wyświetleń: 339
 655. OŚN.6220.05.2020 - Budowa dodatkowej wytwórni mas bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą w tym m.in. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu „Włodan”
  Wyświetleń: 336
 656. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (lipiec 2020)
  Wyświetleń: 334
 657. Czasowe zamknięcie przejazdu kolejowego na drodze Szynkielew - Górka Pabianicka
  Wyświetleń: 331
 658. 2020.11.26 - Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 330
 659. OŚN.6220.02.29.2020 - Informacja o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 330
 660. Wznowienie bezpośredniej obsługi interesantów w UG
  Wyświetleń: 330
 661. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami
  Wyświetleń: 327
 662. 2020.06.04 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GPB-II.7820.10.2019.IK/MM/MN
  Wyświetleń: 325
 663. Obwieszczenie Wójta Gminy Pabianice z dnia 12 czerwca 2020 roku informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 324
 664. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 323
 665. 2020.10.28 - Porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 321
 666. 2021.03.30 - Porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 317
 667. 2021.02.17 - Inspektor ds. dróg - unieważnienie naboru
  Wyświetleń: 315
 668. 2020.07.06 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego GPB-II.7820.4.2020.RP/AK
  Wyświetleń: 313
 669. OŚN.6220.05.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 310
 670. 2021.02.22 - Porządek obrad XLI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 307
 671. Dotacje do instalacji fotowoltaicznych już wkrótce
  Wyświetleń: 306
 672. SKO.4276.16.2020/SKO.4276.18.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 305
 673. Postanowienie Nr 216/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 302
 674. 2021.04.19 - Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 301
 675. OŚN.6220.02.41.2020 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 299
 676. 2020.10.01 - Nabór wniosków na realizację zadań polegających na sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 298
 677. 2021.01.29 - Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 298
 678. OŚN.6220.06.2020 - Budowa Kompleksu przemysłowo-magazynowo usługowego wraz z zapleczem socjalno-biurowym w Jadwininie
  Wyświetleń: 297
 679. Uchwała Nr XXXVI/253/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021
  Wyświetleń: 295
 680. Zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 05-10-2020 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy w Pabianicach w okresie obowiązywania stanu epidemii.
  Wyświetleń: 295
 681. 2020.10.21 - SKO.4170.103.2020 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 292
 682. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 292
 683. 2020.12.22 - Przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół i świetlicy na terenie Gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 290
 684. OŚN.6220.06.01.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 287
 685. Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 17-03-2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 284
 686. 2020.09.24 - Nadanie nazw drogom (ulicom) na terenie wsi Rydzyny
  Wyświetleń: 280
 687. 2021.01.21 - Petycja w sprawie szczepień na SARS-Cov-2,
  Wyświetleń: 279
 688. PO.ZUZ.5.4210.302m.2020.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 279
 689. Życzenia
  Wyświetleń: 275
 690. 2021.05.18 - Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 272
 691. OŚN.6220.05.07.2020 - Decyzja nr 6/2020
  Wyświetleń: 271
 692. 12 czerwca Urząd nieczynny
  Wyświetleń: 269
 693. 2020.08.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 268
 694. Ewidencje i rejestry
  Wyświetleń: 268
 695. RŚVI.7033.4.2019 - Zawiadomienie dot. postępowania w sprawie negatywnego oddziaływania akustycznego w związku z eksploatacją drogi S8
  Wyświetleń: 268
 696. 2020.12.10 - Petycja w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej równości wobec prawa oraz by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na COVID 19 o ponoszeniu wszelkich kosztów związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi.
  Wyświetleń: 266
 697. Uchwała Nr XXXIV/246/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 zmieniająca Uchwałę nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie Programu wsparcia budowy instalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Pabianice w latach 2020-2021
  Wyświetleń: 266
 698. Informacja w sprawie szczepień przeciwko COVID-19
  Wyświetleń: 264
 699. 2020.07.03 - Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 260
 700. GPB-II-7820.4.2020.RP/AK - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 258
 701. Decyzje środowiskowe - postępowania rozpoczęte w 2021 r.
  Wyświetleń: 254
 702. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 251
 703. 2020.11.13 - Informacja o otrzymanych ofertach w konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego
  Wyświetleń: 249
 704. 2020.09.09 - Informacja o zamiarze przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego
  Wyświetleń: 248
 705. 2020.06.29 - Petycja dot. : "likwidacji nękania smrodem (odorem powstałym z gnojowicy)"
  Wyświetleń: 247
 706. IA-II.7820.8.2015.IK/MN/MM - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 247
 707. Uchwała Nr XXXIII/235/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 247
 708. 2021.06.16 - Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa drogi - ul. Mosiężnej w ramach Budowy dróg osiedla w Piątkowisku w obrębie ulic: Spiżowej, Miedzianej, Mosiężnej, Tytanowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem.
  Wyświetleń: 245
 709. 2020.01.21 - Petycja o zmianę przepisów prawa miejscowego oraz poparcie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa
  Wyświetleń: 240
 710. 2021.02.12 - Petycja o opinię ws przeprowadzenia referendum ludowego
  Wyświetleń: 239
 711. 2021.06.08 - Dostawa ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice.
  Wyświetleń: 239
 712. 2021.01.07 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 238
 713. Uchwała Nr XXXIII/239/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji grupy mieszkańców południowej części Gminy Pabianice oraz Miasta Pabianice
  Wyświetleń: 236
 714. OŚN.6220.05.06.2020 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 235
 715. Uchwała Nr XXXIII/233/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 235
 716. Uchwała Nr XXXIII/234/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 234
 717. 2020.12.08 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie oraz dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątnik
  Wyświetleń: 233
 718. Dotacje do instalacji fotowoltaicznych - nabór od 24 sierpnia 2020 r.
  Wyświetleń: 231
 719. Uchwała Nr XXXIX/263/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2021 rok
  Wyświetleń: 231
 720. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna - termin polowań zbiorowych - grudzień 2020
  Wyświetleń: 231
 721. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 420 "Słowik" - Plan polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021
  Wyświetleń: 230
 722. 2021.05.28 - Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 229
 723. Uchwała Nr XXXIII/237/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 229
 724. Uchwała Nr XXXIII/236/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 228
 725. Uchwała Nr XXXIII/238/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 227
 726. PO.ZUZ.5.4210.410m.2020.PŁ - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 226
 727. 2020.08.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 224
 728. Organizacje pozarządowe - ogłoszenia/informacje - 2021 r.
  Wyświetleń: 224
 729. Uchwała Nr XXXVIII/262/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 224
 730. 2021.04.30 - Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 222
 731. Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 222
 732. Uchwała Nr XLII/282/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 221
 733. Uchwała Nr XXXII/228A/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na działalność inwestycyjną w 2021 r
  Wyświetleń: 220
 734. 2020.08.28 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 219
 735. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna - Zmiana terminu polowań zbiorowych - październik, listopad 2020
  Wyświetleń: 218
 736. Uchwała Nr XXXII/232/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 217
 737. Uchwała Nr XXXV/250/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 215
 738. 2020.11.23 - Zawiadomienie o wynikach wyboru Brokera Ubezpieczeniowego
  Wyświetleń: 214
 739. Uchwała Nr XXXV/249/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 214
 740. Uchwała Nr XXXIII/232/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 31-08-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwowej w Gminie Pabianice na rok szkolny 2020/2021
  Wyświetleń: 213
 741. 2020.08.27 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 212
 742. Uchwała Nr XXXV/248/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-10-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 212
 743. Uchwała Nr XXXII/229/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2020 r.
  Wyświetleń: 209
 744. 2020.08.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 208
 745. Uchwała Nr XLII/281/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Rydzyny, Gorzew, Górka Pabianicka, Okołowice, Świątniki, Szynkielew, Żytowice, Janowice oraz Wysieradz
  Wyświetleń: 208
 746. Uchwała Nr XXXVI/251/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie ustalenia „ Rocznego programu współpracy na rok 2021 Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publiczn
  Wyświetleń: 208
 747. 2020.10.05 - Plan polowań zbiorowych - październik, listopada 2020 - Nadleśnictwo Kolumna
  Wyświetleń: 207
 748. 2021.01.25 - Informacja Wójta Gminy o przyznaniu dotacji na rozwój sportu
  Wyświetleń: 207
 749. OŚN.6220.02.05.2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 207
 750. Uchwała Nr XXXVI/254/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2021 r.
  Wyświetleń: 205
 751. Uchwała Nr XXXVI/256/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 204
 752. Uchwała Nr XXXVII/259/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wyświetleń: 204
 753. OŚN.6220.06.07.2020/2021 - Postanowienie o podjęciu postępowania zawieszonego
  Wyświetleń: 203
 754. 2021.04.30 - Sesja XLIV
  Wyświetleń: 202
 755. Uchwała Nr XXXVI/252/2020 RADY GMINY PABIANICE z dnia 26-11-2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 202
 756. Uchwała Nr XXXVI/257/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 202
 757. Uchwała Nr XXXVII/260/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 02-12-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 202
 758. Uchwała Nr XXXIX/264/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 201
 759. Uchwała Nr XXXVI/255/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r.
  Wyświetleń: 201
 760. Zarządzenie Nr 144 Wójta Gminy Pabianice z dnia 31-12-2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pabianicach
  Wyświetleń: 201
 761. 2021.04.20 - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 200
 762. Uchwała Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-02-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 200
 763. Uchwała Nr XXXVI/258/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-11-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 200
 764. Uchwała Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 199
 765. Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Pabianice z dnia 16-02-2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku
  Wyświetleń: 198
 766. Uchwała Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 194
 767. Uchwała Nr XXXII/230/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 23-07-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 194
 768. 2021.05.12 - Dyskusja publiczna dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 193
 769. Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 193
 770. 2021.06.15 - Porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 192
 771. GPB-II.7820.10.2019.IK/MM/MN - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 190
 772. PO.RUZ.4210.173m.2020.PC4 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 190
 773. Uchwała Nr XXXIV/245/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 188
 774. Uchwała Nr XXXVIII/261/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 07-12-2020 zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 188
 775. Uchwała Nr XXXIX/267/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
  Wyświetleń: 187
 776. Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z 01.02.2021 r. informacja o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
  Wyświetleń: 186
 777. Z.7326.13.2020 - Nadleśnictwo Kolumna. Termin polowań zbiorowych – grudzień 2020 – styczeń 2021
  Wyświetleń: 185
 778. OŚN.6220.06.05.2020 - Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 183
 779. 2021.01.26 - Dyskusja publiczna dot. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 182
 780. Uchwała Nr XXXIV/241/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 182
 781. Uchwała Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 181
 782. Uchwała Nr XL/272/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Małgorzaty Klimek i Pana Krzysztofa Klimka
  Wyświetleń: 180
 783. Uchwała Nr XXXIX/265/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 180
 784. Uchwała Nr XL/269/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania
  Wyświetleń: 179
 785. Uchwała Nr XL/274/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/189/2020 Rady Gminy Pabianie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania w części dotyczącej załącznika nr 2
  Wyświetleń: 179
 786. Zebranie wiejskie Jadwinin, Władysławów - 16.09.2020
  Wyświetleń: 178
 787. Ostrzeżenie meteorologiczne (28.07.2020)
  Wyświetleń: 177
 788. Uchwała Nr XXXIV/244/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 177
 789. 2021.06.29 - Porzadek obrad XLVII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 176
 790. Uchwała Nr XXXIV/242/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 176
 791. Uchwała Nr XLII/283/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 175
 792. Zebranie sołeckie  Petrykozy, Petrykozy-Osiedle - 24.09.2020 r.
  Wyświetleń: 175
 793. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
  Wyświetleń: 174
 794. Uchwała Nr XXXIX/266/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 21-12-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 174
 795. Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Torowej (22.06.2020)
  Wyświetleń: 174
 796. Uchwała Nr XLII/284/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 173
 797. Uchwała Nr XXXIV/243/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2020 r.
  Wyświetleń: 173
 798. Uchwała Nr XXXIV/247/2020 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-09-2020 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2020-2024
  Wyświetleń: 172
 799. Uchwała Nr XL/268/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na 2021 rok
  Wyświetleń: 171
 800. Uchwała Nr XL/270/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pabianice w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
  Wyświetleń: 171
 801. 2020.12.08 - Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 170
 802. 2021.07.06 - Porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 170
 803. Zebranie sołeckie Żytowice, Wysieradz - 25.09.2020 r.
  Wyświetleń: 170
 804. Zebranie wiejskie w Porszewicach - 22.09.2020 r.
  Wyświetleń: 170
 805. DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.37.2020.MW.7 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 169
 806. Uchwała Nr XL/275/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
  Wyświetleń: 169
 807. Uchwała Nr XLII/280/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Bychlewie
  Wyświetleń: 169
 808. Strategia rozwoju Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 168
 809.  PO.ZUZ.5.4210.569m.2020.MC - Informacja o prowadzonych postępowaniach w sprawie pozwoleń wodnoprawnych
  Wyświetleń: 166
 810. Uchwała Nr XLII/286/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Świątniki
  Wyświetleń: 166
 811. RŚVI.7033.4.2019 - Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji.
  Wyświetleń: 165
 812. Uchwała Nr XLII/287/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 165
 813. 2021.02.08 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.27.2021.AP o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 163
 814. Uchwała Nr XL/276/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-01-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Polska wolna od GMO”
  Wyświetleń: 163
 815. 2021.01.11 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 162
 816. 2021.05.20 - Informacja o połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 162
 817. PO. ZUZ.5.4210.914m.2020.AP - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 162
 818. Uchwała Nr XLII/285/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pabianice w 2021 roku
  Wyświetleń: 162
 819. 2020.09.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 161
 820. 2020.09.24 - Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 161
 821. 2021.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 161
 822. PO.ZUZ.5.4210.455m.2020.MC - Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 161
 823. Uchwała Nr XLIII/290/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice
  Wyświetleń: 161
 824. Uchwała Nr XLIII/297/2021 Rady Gminy Pabianicez dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 161
 825. Konsultacje godzin odjazdów Busa na trasie Rydzyny - Pabianice
  Wyświetleń: 160
 826. Zebranie wiejskie w Kudrowicach - 23.09.2020
  Wyświetleń: 160
 827. 2020.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo - Finansowej
  Wyświetleń: 159
 828. Zebranie sołeckie w Rydzynach - 24.09.2020
  Wyświetleń: 159
 829. Uchwała Nr XLIII/292/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/278/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 22 lutego 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 158
 830. OŚN.6220.06.06.2020/2021 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
  Wyświetleń: 157
 831. Uchwała Nr XLII/279/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
  Wyświetleń: 157
 832. 2020.10.29 - Informacja w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do oddziałów przedszkolnych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Pabianice obowiązującą w roku 2020.
  Wyświetleń: 156
 833. PO.ZUZ.5.4210.910.m.2020.AP - informacja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 156
 834. 2021.06.29 - Oferta realizacji zadania publicznego - wypoczynek dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 154
 835. OŚN.6220.02.2021 - Przebudowa drogi gminnej nr 108023E na odcinku Pawlikowice I - Terenin
  Wyświetleń: 154
 836. Uchwała Nr XLIII/291/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XLI/277/2021 Rady Gminy Pabianice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 154
 837. 2021.03.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 153
 838. PO.RUZ.4210.173m.2020.PC.9 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego i odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 153
 839. 2020.11.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 152
 840. 2021.02.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 152
 841. 2021.03.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 152
 842. 2021.04.13 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 152
 843. 2020.11.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju oraz Komisji Samorządowo Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 151
 844. 2021.05.14 - Obwieszczenie ŚRIV.7033.2.2021.AU
  Wyświetleń: 151
 845. Uchwała Nr XLII/288/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 151
 846. DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW/KCz.9 - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 150
 847. Uchwała Nr XLIII/296/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 150
 848. Uchwała Nr XLIII/298/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 zmieniająca uchwałę Nr XL/273/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników spotrowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
  Wyświetleń: 149
 849. 2021.02.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 148
 850. 2021.04.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 147
 851. DIS-V.432.6.2020.MW - Decyzja Ministra Klimatu i Środowiska
  Wyświetleń: 147
 852. 2021.02.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 146
 853. 2021.05.05 - Informacja o debacie nad raportem o stanie gminy
  Wyświetleń: 146
 854. Uchwała Nr XLIII/294/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 146
 855. 2021.03.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 145
 856. Uchwała Nr XLIII/295/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  Wyświetleń: 145
 857. Uchwała Nr XLIII/293/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego w 2021 r.
  Wyświetleń: 144
 858. 2021.03.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 143
 859. 2021.03.16 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 142
 860. 2021.05.26 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 142
 861. OŚN.6220.02.02.2021 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 142
 862. RŚVI.7033.4.2019 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego
  Wyświetleń: 142
 863. Zebranie wiejskie w Bychlewie - 23.09.2020
  Wyświetleń: 142
 864. PO.ZUZ.5.4210.1000m.2021.MC - Informacja o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 139
 865. 2021.05.13 - Oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 138
 866. Uchwała Nr XLII/289/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 26-02-2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Teresy Garland
  Wyświetleń: 138
 867. Uchwała Nr XLIII/299/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV
  Wyświetleń: 138
 868. 2020.12.16 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 136
 869. 2021.01.21 - Informacja o planowanym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 136
 870. 2021.01.20 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 135
 871. 2021.06.07 - DOOŚ-WDŚZOO.420.16.2020.MW - Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 135
 872. 2021.04.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 134
 873. 2021.01.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 133
 874. PO.ZUZ.5.4210.696m.2020.AP - Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 133
 875. Uchwała Nr XLIV/302/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca o uchylenie uchwały Nr XL/271/2021 Rady Gminy Pabiani-ce z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 133
 876. 2021.04.21 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 132
 877. Uchwała Nr XLIV/308/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 132
 878. Zapraszamy 26 czerwca 2021 do Piątkowiska
  Wyświetleń: 131
 879. 2020.12.10 – Informacja o planowanym połączonym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 130
 880. 2021.05.14 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.255.2021.AP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 130
 881. 2021.06.24 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 130
 882. Uchwała Nr XLIV/304/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 13/1, 13/2, 44/5, 44/2 obręb …..
  Wyświetleń: 130
 883. 2021.04.29 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Finansowej
  Wyświetleń: 129
 884. 2021.06.25 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 129
 885. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych (lipiec 2021)
  Wyświetleń: 129
 886. Zebranie wiejskie Janowice, Huta Janowska - 25.09.2020 r.
  Wyświetleń: 129
 887. Uchwała Nr XLIV/301/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie użytku ekologicznego na terenie gminy Pabianice
  Wyświetleń: 128
 888. 2021.05.25 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.286.2021.AP o prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 127
 889. 2021.06.24 - Informacja PO.ZUZ.5.4210.284.2021.AP
  Wyświetleń: 127
 890. Uchwała Nr XLIV/303/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 49 obręb …..
  Wyświetleń: 126
 891. 2021.06.23 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 125
 892. 17 sierpnia Urząd nieczynny.
  Wyświetleń: 124
 893. 2020.10.22 - Informacja o prowadzeniu postępowań w sprawie wydania pozwoleń wodoprawnych znak: PO.ZUZ.5.4210.628m.2020.MC i PO.ZUZ.5.4210.629m.2020.MC
  Wyświetleń: 124
 894. 2021.06.22 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej
  Wyświetleń: 124
 895. Ewidencja innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie
  Wyświetleń: 124
 896. Uchwała Nr XLIV/305/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie części uchwały Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z 28 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do działki nr ew. 215/3 obręb …
  Wyświetleń: 123
 897. Uchwała Nr XLIV/306/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 123
 898. 2021.02.18 - Informacja dotycząca rozliczenia dotacji na działalność sportową w roku 2020
  Wyświetleń: 119
 899. Uchwała Nr XLIV/309/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 118
 900. Uchwała Nr XLIV/307/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-04-2021 w sprawie podniesienia udziału członkowskiego w w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pabianicach
  Wyświetleń: 115
 901. Nabór Rachmistrzów
  Wyświetleń: 114
 902. Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 111
 903. Czasowe wstrzymanie obsługi na stanowisku ds. odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 110
 904. PO.ZUZ.5.4210.185.2021.AP - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
  Wyświetleń: 108
 905. OŚN.6220.01.2021 - Przebudowa drogi Gminnej nr 108263E na odcinku Górka Pabianicka - Gorzew
  Wyświetleń: 102
 906. OŚN.6220.01.05.2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 98
 907. Uchwała Nr XLIII/300/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 30-03-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 98
 908. 2020.07.07 - Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  Wyświetleń: 97
 909. Uwaga! na PSZOK tylko po wcześniejszym umówieniu.
  Wyświetleń: 97
 910. Wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne
  Wyświetleń: 96
 911. Zapraszamy na koncert Krystyny Giżowskiej w GDK (19.09,2020)
  Wyświetleń: 95
 912. Spis Rolny 2020 - Wywiady telefoniczne
  Wyświetleń: 94
 913. Spis Rolny 2020 na finiszu.
  Wyświetleń: 93
 914. Dostawa pojemników na papier
  Wyświetleń: 90
 915. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2020 r.
  Wyświetleń: 90
 916. PO.ZUZ.5.4210.185.2021.AP - Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 90
 917. Sprawozdania budżetowe za 2021 r.
  Wyświetleń: 90
 918. Podsumowanie Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
  Wyświetleń: 89
 919. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej od 01.01.2020 do 31.12.2020 r
  Wyświetleń: 89
 920. Opóźnienia w wywozie odpadów (4.9.2020)
  Wyświetleń: 88
 921. Koncert Noworoczny-Online! pt."Narodzonemu Chwała"
  Wyświetleń: 86
 922. Konkurs "Złap reklamę NSP"
  Wyświetleń: 84
 923. OŚN.6220.01.06.2021 - Decyzja nr 1/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 84
 924. OŚN.6220.07.2020 - Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi – Etap III
  Wyświetleń: 84
 925. Wstrzymanie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 82
 926. OŚN.6220.02.06.2021 - Decyzja nr 2/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 80
 927. 31 grudnia 2020 kasa Urzędu nieczynna
  Wyświetleń: 79
 928. Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!
  Wyświetleń: 79
 929. ŚRIV.7033.2.2021.AU - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego
  Wyświetleń: 78
 930. 31 grudnia 2020 Urząd Gminy do 12:00
  Wyświetleń: 77
 931. OŚN.6220.07.09.2020/2021 - Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 76
 932. 18 grudnia 2020 Urząd Gminy nieczynny
  Wyświetleń: 75
 933. Wymiana pojemników na metale i tworzywa sztuczne - czerwiec 2021
  Wyświetleń: 75
 934. 4 czerwca 2021 r. urząd nieczynny
  Wyświetleń: 73
 935. GPB-II.7820.1.2019 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (14.07.2021)
  Wyświetleń: 72
 936. Informacja Gminnego Biura Spisowego (1.10.2020 r.)
  Wyświetleń: 72
 937. OŚN.6220.07.10.2020/2021 - Decyzja nr 3/2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 71
 938. Spis Rolny 2020 - Komunikat dot. samospisu
  Wyświetleń: 71
 939. 2021.07.05 - Apel o ograniczenie zużycia wody
  Wyświetleń: 67
 940. 24 grudnia urząd pracuje do 13:00
  Wyświetleń: 67
 941. Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Lutmierskiej od. 31.08.2020 r.
  Wyświetleń: 67
 942. Pod biało-czerwoną - zdobądźmy maszt z flagą dla Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 65
 943. 2 kwietnia 2021 r. Urząd czynny do godz.13:00
  Wyświetleń: 61
 944. Trwa NSP2021
  Wyświetleń: 55
 945. Wymina pojmeników na metale i towrzywa sztuczne - lipiec 2021 r.
  Wyświetleń: 55
 946. Życzenia
  Wyświetleń: 51
 947. 18.05.2021 - Przerwa w dostawie energii do Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 50
 948. Maseczki dla mieszkańców (10.04.2021)
  Wyświetleń: 50
 949. Pomoc na start dla grup producentów – wnioski tylko do końca maja (07.05.2021)
  Wyświetleń: 49
 950. Zapraszamy już dziś od 15 do Piątkowiska! (2021.06.26)
  Wyświetleń: 48
 951. Wygrajmy plac zabaw dla szkoły w Piątkowisku
  Wyświetleń: 46
 952. Od 22.04 można rejestrować kody w loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań! Spisz się online i graj o samochód na https://loteria.spis.gov.pl!
  Wyświetleń: 45
 953. Przerwa w pracy PSZOK w lipcu
  Wyświetleń: 45
 954. Zmiana tras linii 260, 262 i 265 od 5 lipca 2021
  Wyświetleń: 45
 955. Dziś Urząd dla interesantów czynny do godz.13:30 (10.06.2021 r.)
  Wyświetleń: 43
 956. Modernizacja gospodarstw: pięć naborów wniosków w jednym terminie (09.06.2021)
  Wyświetleń: 43
 957. Ostrzeżenie meteorologiczne 3 stopnia - Burze z gradem! (2021.06.24)
  Wyświetleń: 42
 958. NSP 2021 - Od 23 czerwca rachmistrzowie wychodzą w teren
  Wyświetleń: 41
 959. Trwa NSP2021
  Wyświetleń: 41
 960. GPB-II.7820.1.2019 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
  Wyświetleń: 39
 961. Już 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 39
 962. Trwa kampania dopłat 2021 - przypominamy: wnioski tylko przez internet
  Wyświetleń: 39
 963. Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
  Wyświetleń: 38
 964. Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!
  Wyświetleń: 38
 965. Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw - grupy EPI mogą starać się o wsparcie
  Wyświetleń: 37
 966. Ostrzeżenie meteorologiczne 3 stopnia - Burze z gradem! (2021.07.14)
  Wyświetleń: 34
 967. Trwa spis powszechny - Spisz się online już dziś!!!
  Wyświetleń: 21
 968. 2021.07.22 - Porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 9
 969. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 9
 970. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu za rok 2020
  Wyświetleń: 7
 971. Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Pabianice za rok 2020
  Wyświetleń: 5
 972. 2021.06.29 - Sesja XLVII
  Wyświetleń: 2
 973. 2021.07.06 - Sesja XLVIII
  Wyświetleń: 2
 974. Uchwała Nr XLVII/324/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-usługowych w Porszewicach
  Wyświetleń: 2
 975. 2021.05.28 - Sesja XLV
  Wyświetleń: 1
 976. 2021.06.15 - Sesja XLVI
  Wyświetleń: 1
 977. Uchwała Nr XLV/310/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1
 978. Uchwała Nr XLV/311/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 28-05-2021 zmieniająca uchwałę nr XXXVI/252/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1
 979. Uchwała Nr XLV/313/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-05-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1
 980. Uchwała Nr XLVI/314/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 15-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1
 981. Uchwała Nr XLVII/318/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice
  Wyświetleń: 1
 982. Uchwała Nr XLVII/321/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1
 983. Uchwała Nr XLVII/322/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 28-06-2021 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody
  Wyświetleń: 1
 984. Uchwała Nr XLVII/323/2021 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29-06-2021 w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pabianice za rok 2021
  Wyświetleń: 1
 985. Uchwała Nr XLVII/325/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
  Wyświetleń: 1
 986. Uchwała Nr XLVII/328/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 29-06-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1
 987. Uchwała Nr XLVIII/329/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-07-2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2021 r.
  Wyświetleń: 1
 988. Uchwała Nr XLVIII/330/2021 Rady Gminy Pabianice z dnia 06-07-2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pabianice na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 1
Wersja XML